Професионална гимназия по транспорт - Регламент на състезанието
Понеделник, 26.06.2017, 10:10 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 388
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Регламент на състезанието


РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

„МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ”

учебна 2013/2014 година

„НАЙ -ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”

РЕГИОНАЛЕН КРЪГ

ПЛЕВЕН, 21 - 22 МАРТ 2014 г.

/ПРИМЕРЕН/

І. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО училищни отбори от ученици-състезатели от ХІ и ХІІ клас, дневна форма на обучение на паралелки по специалността Автотранспортна техника на професиите Техник по транспортна техника и Монтьор на транспортна техника от професионално направление Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати и ръководители на училищните отбори – учители по професионална подготовка или директор/помощник-директор от професионалните гимназии:

1. УЧИЛИЩА-УЧАСТНИЦИ

• Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цватан Лазаров” – гр. Плевен

• Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ч. Бряг

• Професионална техническа гимназия "Васил Левски" - гр. Горна Оряховица

• Професионална гимназия по електроника „А. С. Попов” гр. В. Търново

• Професионална гимназия – гр Свищов

• Професионална гимназия по транспорт - гр. Левски

• Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Ловеч

• Професионална гимназия по механоелектротехника - гр. Троян

• Професионална гимназия – гр. Стражица

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Задължителни изисквания

1. Преди началото на състезанието се организира и провежда техническа конференция с ръководителите на отборите и представители на комисиите за организиране и провеждане на регионалния кръг на състезанието и по оценяването. Тя се ръководи от лице, определено от директора на училището-домакин.

2. Преди началото на състезанието по изпълнение на практическите задания се извършват инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на съответните работни места, за които всеки участник лично се подписва в инструктажните книги.

3. Работните места се оборудват с необходимите аптечка, пожарогасителни и обезопасителни средства.

4. Осигурява се присъствието на медицинско лице за оказване на медицинска (долекарска) помощ при нужда.

5. Всички състезатели участват в състезанието с работни облекла и лични предпазни средства.

6. Отборите могат да носят инструменти, измервателни уреди и пособия, които декларират преди участието си, след съгласуване с училището-домакин на състезанието.

7. Училището-домакин осигурява оказване на помощ при възникнал технически проблем. Председателят на комисията дава разрешение за оказване на техническа помощ и отчита времето, което е загубено за това.

ІІІ. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Състезанието се състои в:

А. Теоретичен тест (участват и четиримата състезатели от отбора) – за оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по учебните предмети по устройство, обслужване и ремонт на МПС:

Теоретичният тест се генерира от банка с въпроси с помощта на компютър.

Б. Теоретичен тест (участват и четиримата състезатели от отбора) – за оценяване теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по БДП. Тестът се генерира и оценява в компютърен вариант от Държавната автомобилна администарция.

В. Практически задания (участват трима предварително определени състезатели от отбора) – за оценяване практическото приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности по устройство, обслужване и ремонт на МПС в два кръга.

· отборно – всеки състезател от отбора изпълнява всички определени практически задания (не по-малко от 4 поста);

· индивидуално – състезателят с най-голям брой точки от всеки отбор допълнително изпълнява по едно практическо задание.

Г. Индивидуално практическо задание (участва четвъртия предварително определен състезател от отбора) – за оценяване уменията за майсторско управление на МПС по определено състезателно трасе с учебен автомобил.

1. ОТБОРИ

Всяко училище се представя с отбор от 4 ученици. Те се придружават и ръководят от един учител по професионална подготовка.

Всеки състезател работи под работен номер (от 1 до 4), изтеглен по време на техническата конференция.

2. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ЗАДАНИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КРЪГ

1. Регионален кръг – определят се от комисията за организиране и провеждане на състезанието, назначена със заповед на директора на училището-домакин.

2. Критериите и показателите за оценяване постиженията на учениците се предоставят предварително на участващите училища от определената комисия от специалисти .

Примерни практически задания:

Примерни показатели за оценяване

- регулиране на преден мост на автомобил;

- демонтаж и монтаж на автомобилна гума и баланс на колело;

- смяна на електрическа лампа и предпазител и регулиране на автомобилни фарове;

- регулиране на гориворазпръсквач;

- регулиране на горивовъздушната смес в карбуратора;

- регулиране ъгъла на запалването и пускане на ДВГ в действие;

- диагностика и/или отстраняване на симулирани неизправности и др.;

- управление на лек автомобил по определено състезателно трасе.

- спазване правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

- откриване на неизправности;

- правилен избор на инструменти и консумативи;

- правилен избор на техническа документация;

- спазване на техническите изисквания;

- точност и прецизност при изпълнение на заданието;

- изпълнение на заданието в определеното време;

- спазване хигиена на работното място и др.

3. ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯТ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

3.1. СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНИТЕ ОТБОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ

Всеки състезател от всеки отбор изпълнява всички практически задания, предвидени за изпълнение в отборното състезание:

· брой на практическите задания – 6, които се изпълняват на 6 работни места изтеглени по жребий по време на техническата конференция;

· първоначално определяне на работните места на всеки отбор се определя чрез теглене на жребий на техническата конференция ;

· общо време за отборното изпълнение на всяко практическо задание – 20 мин. ( 12 минути за работно място № 3, изпълнява се от тримата състезатели едновременно); (18 минути за работно място № 6, изпълнява се от тримата състезатели едновременно).

· време за смяна на работните места – по 5 мин.

РАБОТНИ МЕСТА

А. Отборно състезание

РАБОТНО МЯСТО№ 1

Тема

Горивна система на дизелов ДВГ

Практическо задание

Проверка на гориворазпръсквач

Време за изпълнение

20 минути(3х6 минути + 2мин. размяна)

Материално осигуряване

Дизелов двигател „Перкинс”, стенд за регулиране на гориворазпръсквачи, инструменти, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 2

Тема

Газо – разпределителен механизъм

Практическо задание

Регулиране на топлинната хлабина на клапаните на два цилиндъра

Време за изпълнение

20 минути(3х6 минути + 2мин. размяна)

Материално осигуряване

Двигател – ДВГ на ВАЗ , комплект инструменти , техническа документация, резервни части

РАБОТНО МЯСТО № 3

Тема

Задвижване на ГРМ

Практическо задание

Подмяна андренажен ремък на бензинов двигател.

Време за изпълнение

12 минути. Изпълнява се едновременно от тримата състезатели.

Материално осигуряване

Двигател на VW-Джета, инструменти, резервни части, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 4

Тема

Източници на ел енергия в МПС

Практическо задание

Проверка изправността на автомобилен синхронен генератор.

Време за изпълнение

20 минути(3х6 минути + 2мин. размяна)

Материално осигуряване

Генератор Г287Б, Стенд за изпитване на генератори, комплект инструменти, консумативи, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 5

Тема

Осветителна система на МПС

Практическо задание

Подмяна лампа, предпазител и регулиране основните фарове на ВАЗ 2107

Време за изпълнение

20 минути(3х6 минути + 2мин. размяна)

Материално осигуряване

ВАЗ 2107, Стенд за регулиране на фарове, комплект инструменти, консумативи, техническа документация

РАБОТНО МЯСТО № 6

Тема

Колела и гуми.

Практическо задание

Демонтаж, монтаж и баланс на автомобилно колело.

Време за изпълнение

18 минути. Изпълнява се едновременно от тримата състезатели.

Материално осигуряване

Автомобилни колела с гуми 13”, 14” и 15”, Стенд за демонтаж и монтаж, стенд за баланс, комплект инструменти, консумативи, техническа документация

3.2 ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

а/ Индивидуално състезание по устройство, ремонт и обслужване на МПС

1. Всеки училищен отбор се представя с един състезател, който е събрал най-много точки от първия кръг. Точките на състезателите са сума от оценката на теста и от изпълнението на практическото задание. Поредността на изпълнение на практическото задание се определя със жребий преди началото на индивидуалното състезание.

2. Всеки състезател:

· изпълнява по едно практическо задание;

· общо време за индивидуалното изпълнение на практическото задание – 10 мин.;

· време за смяна на състезателите по работните места – по 5 мин.

3.Резултатите от това индивидуално състезание, не се включват в отборното класиране на съответния отбор.

б/ Индивидуално състезание по управление на МПС

1. Всеки училищен отбор се представя с един състезател, който не е участвувал в изпълнение на заданията от отборното състезание. Точките на състезателите са сума от оценката на теста и от изпълнението на практическото задание. Поредността на изпълнение на практическото задание се определя чрез жребий

2. Всеки състезател:

· изпълнява практическото задание по управление на МПС;

· общо време за индивидуалното изпълнение на практическото задание – 10 мин.;

· време за смяна на състезателите по работните места – по 3 мин.

3.Резултатите от това индивидуално състезание, се включват в крайното отборното класиране на съответния отбор.

Б/ Индувидуални състезания.

Индивидуално състезание по устройство, ремонт и обслужване на МПС

Тема

Електронни системи в МПС

Практическо задание

Диагностика на ЕБУ на Дачия Логан. Откриване и изтриване на грешки с KTS – 540.

Време за изпълнение

10 минути

Материално осигуряване

Стенд "KTS – 540, Л. А. „Дачия – Логан, инструменти, консумативи, техническа документация.

Индивидуално състезание по управление на МПС

Тема

Управление на МПС

Практическо задание

Учебен полигон

- Старт. Движение в змейка на преден и на заден ход

- Движение на преден и на заден ход в проход

- Паркиране на заден ход в перпендикулярен гараж и излизане на преден ход

- Паркиране на заден ход в успореден гараж и излизане на преден ход. Финал.

Време за изпълнение

10 минути

Материално осигуряване

Лек автомобил ВАЗ 2107 - учебен

ІV. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Инструктажи – до 30 мин.

Запознаване с работните места – до 30 мин.

Организация на работното място – до 60 мин.

Практическа работа по състезателните задания – до 4.00 часа

V. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Комисиите за оценяване на теоретичния тест и на практическите задания разработват съответните показатели за оценяване по предварително предоставените критерии.

Посочват се максималният брой точки, които се поставят при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки показател.

1. Системата на оценяване е точкова. Общият максимален брой точки при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки показател от комплексното задание е 165 точки.

· максималния брой точки за отборното състезание по устройство, обслужване и ремонт на МПС е 100. Непълният отговор или извършване на част от дадена операция се оценява с част от максималния брой точки, които съответната комисия по оценяването предварително уточнява на техническата конференция.

· максималния брой точки за отборното състезание по БДП и управление на МПС е 65;

· максималният брой точки за теоретичен тест по устройство, обслужване и ремонт на МПС е 20. Броят на точките за всеки отбор се определя като средноаритметичен (с точност до 0,01) на общия брой точки на състезателите от отбора.

· максималният брой точки за теоретичен тест по БДП (45 въпроса) за всеки състезател е 97 при продължителност 40 минути. Максималният брой точки за отборите е 11, като се определят по следната скала:

Сбор на точките на отбора от теста

Брой точки за отборното класиране

от 388 до 385

11

от 384 до 381

9

от 380 до 377

8

от 376 до 373

7

от 372 до 369

6

от 368 до 365

5

от 364 до 361

4

от 360 до 357

3

от 356 до 353

2

от 352 до 348

1

Мястото в низходящ ред се определя според сбора от точките на всички ученици в отбора .

· максималният брой точки за отборното практическо състезание по устройство, обслужване и ремонт на МПС е 80. Броят на точките за всеки отбор се определя като средноаритметичен (с точност до 0,01) на общия брой точки на състезателите от отбора.

· максималният брой точки за индивидуалното практическо състезание по управление на МПС е 54. Комисията по оценяването предварително уточнява на техническата конференция грешките, при които състезателят получава определен брой наказателни секунди (докосване на жалон, преминаване над странична или ограничителна линия, корекция на движението, задминаване на стоп линия и др.). Класирането се извършва по възходящ ред на времето в секунди по следната скала:.

Място на класиране

Брой точки

І място

54

ІІ място

51

ІІІ място

49

ІV място

48

V място

47

VІ място

46

VІІ място

45

VІІІ място

44

ІХ място

43

Х място

42

Състезателите с равен резултат се явяват на втори тур.

2. Председателят и всеки член на комисиите за оценяване самостоятелно попълва карта за оценка, в която вписва определения от него брой точки. Резултатите от картите за оценка се вписват в протокол за общата оценка и класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от председателя и членовете на комисията.

3. За определяне на индивидуалното класиране за най-добър млад автомонтьор се взема предвид сбора на точките от всички задания за всеки състезател.

4. Индувидуалните класирания за „Най-добър млад автомонтьор” и за „Най-добър млад водач на МПС” се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

5.Отборното комплексно класиране се извършва в низходящ ред според общия брой точки.

За отразяване на резултатите ще се е използват оценъчни карти и протоколи, разработени на основата на предложените проекти в ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ” учебна 2013/2014 година „НАЙ -ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС.

Забележка: Регламентът е предварителен. Изготвен е от комисията за организиране и провеждане на състезанието в съответствие с публикуваните в сайта на МОН от дирекция „Политика в професионалното образование и продължаващо обучение” ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КОРАБИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ” учебна 2013/2014 година „НАЙ -ДОБЪР МЛАД АВТОМОНТЬОР И ВОДАЧ НА МПС”, с които професионалните гимназии разполагат. При последващо допълване и редактиране на настоящия регламент, гимназиите-участници ще бъдат своевременно уведомени от училището-домакин на състезанието.

Регламента на  регионалното състезание "Най-добър млад автомонтьор" - 2014 година, можете да си свалите от тук.


Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •