Професионална гимназия по транспорт - Делегиран бюджет - изпълнение първо тримесечие на 2015 година
Четвъртък, 29.06.2017, 08:27 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 389
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет - изпълнение първо тримесечие на 2015 година


Професионална гимназия по транспорт “ Проф. Цветан Лазаров”

 

Град Плевен, ж.к. «Сторгозия»  №100, тел.: 064 680  806 -  канцелария,

тел/факс:  064 680  564  - Директор,  e-mail: pgt_pleven@abv.bg

 

 

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет

на Професионална гимназия по транспорт”Проф.Цветан Лазаров”- гр.Плевен

 за първото тримесечие на 2015 година.

 

          В изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. информирам общото събраниe на ПГТ – Плевен за изпълнението на делегираният бюджет на ПГ по транспорт ”Проф.Цв.Лазаров”- гр. Плевен към 31.03.2015 г. по параграфи на ЕБК както следва :

            Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед № РД 09-339/23.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, е в размер на 735 208,00 лв  и 20 000,00 лв. от собствени приходи.

Професионална гимназия по транспорт гр.Плевен за периода 01.01-31.03.2015 год. отчита следните финансови резултати:

            Реализирани собствени приходи за 7262,50лв. от: наеми – 4 980,00 лв., такси общежитие – 2 282,50 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите за годината са в размер на 20 000,00 лв. Изпълнението на приходите към 31.03. 2015г. е 36,31%.

            За заплати по трудови правоотношения е направен разход за 110 078,00 лв. Процентното изпълнение за заплати  е 23,17% при бюджет 475 000,00 лв.

            За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 4 041,00 лв., от тях за СБКО – 2 371,00 лв.  и 1 670,00 лв. за лица, наети на извънтрудови правоотношения. При бюджет 14 400,00 лв. изпълнението е 28,90%.

            За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 23 924,00 лв. от тях: 12 475,00 лв. за ДОО, 3650,00 лв за УПФ, 5620,00 лв за ЗО, 2179,00 лв. за ДЗПО.  При бюджет 102 000,00 лв. за осигуровки изпълнението е 23,50 %.

            За издръжка са изразходвани 13 373,00 лв., като процентното изпълнение за издръжка е 10,35% при бюджет от 129153,00 лв. Изразходваните средства са за: учебни разходи - 435лв., материали – 2 031 лв., разходи за вода, ТЕЦ, Ел.енергия – 7368 лв., външни услуги – 2 513 лв., за текущи ремонти – 232 лв., командировки – 150 лв., застрах. уч.автом. – 429 лв., други финансови услуги – 215 лв.

Платени са данъци и такси за 4771 лв. при бюджет 6000 лв. изпълнението е 79,52 %.

            За стипендии са изразходвани 8 184,00 лв., като изпълнението е 28,60 %  при утвърден бюджет 28 615,00 лв.             

            Изпълнение на делегирания бюджет на училището за периода – изразходвани  164 371,00 лв., което е 22,36 % от утвърденият бюджет от 735 208,00 лв.

 

            Съгласно РМС № 221 от 23.04.2014 г. от  националните програми на МОН Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен работи следните национални програми:

- Национална програма  „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час” – изплатени  са 479 лв. за възнаграждения на заместващи учители;

- НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” – за канцеларски материали са изразходвани 412,10 лв. Средствата са изплатени от делегирания бюджет, т.к. не сме получили финансиране до момента.

 

Компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от ЗНП, съгласно  ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. – изплатени  са 237.32 лв.

           

            Гимназията работи по проект BG051PO001-4.2.05-0001 ”Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”- УСПЕХ  с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейски социален фонд. Направени са разходи  в размер на 2 343,36 лв. за канцеларски и др. материали за 1497,36 лв. и  846,00 лв. за учебни разходи, които са платени от делегирания бюджет на училището, т.к. не сме получили финансиране по проекта.

 

През 2015 година гимназията реализира проект (с период на изпълнение 2014 – 2016 година), договор номер-2014-1-BG01-KA102-000692 на тема „Европейският опит на сътрудничество между образование и бизнес – гаранция за устойчиво развитие“,  финансиран по Програма „Еразъм+”, за който има открита валутна банкова сметка в евро. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е  160 861,00 лв. Към 31.03.2015 г. наличността по валутната сметка е 97 562,43 лв. Извършено е плащане на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране на групата крайни ползватели и придружаващи лица от поток 1 с период на мобилност от 22.03.2015 г. до 11.04.2015 г. за 39 116,00 лв и са платени 7 214,80 лв за автобусен превоз на фирмата – превозвач. Изплатени са дневни пари на 20-те ученици и 2-те придружаващи лица в размер на 25 136,32 лв. Направени са разходи за работно облекло на стойност от 356,90 лв. и застраховка за 559,23 лв.

От успешно реализиран през 2014 год. проект  договор № 2013-1-BG1-LEO03-08797: „Европейски образователни стандарти в областта на интелигентните транспортни системи и на управлението на мобилността” в Лайпциг, Германия, финансиран по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, сме получили окончателно финансиране за 10 531 лв., като са изплатени 1 443,40 лв. за дневни пари на крайните ползватели.

 

14.04.2015 г.                                          Изготвил:   ...................................

Гр. Плевен                                                     Емилия Шопова, гл.счетоводител: 

                                                                                 

   Директор: ................................

                      инж.Наско Найденов

Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •