Професионална гимназия по транспорт - Делегиран бюджет-изпълнение към 31.12.2014 г
Вторник, 27.06.2017, 22:07 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 388
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет-изпълнение към 31.12.2014 г


ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на делегирания бюджет

на Професионална гимназия по транспорт”Проф.Цветан Лазаров”- гр.Плевен

 към 31.12.2014 г.

 

          В изпълнение на ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на държавният бюджет на Република България за 2014 г. информирам общото събраниe на ПГТ – Плевен за изпълнението на делегираният бюджет на ПГ по транспорт ”Проф.Цв.Лазаров”- гр. Плевен към 31.12.2014 г. по параграфи на ЕБК както следва :

            Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед № РД 09-364/13.03.2014 г. на министъра на образованието и науката, е в размер на 832 959,00 лв  и 22 000,00 лв. от собствени приходи. В сумата е включен преходният остатък от 13 127,00 лв.

Професионална гимназия по транспорт гр.Плевен за 2014г. отчете следните финансови резултати:

            Реализирани собствени приходи за 28 245,00 лв. от: наеми-18 740,00 лв., такси общежитие – 7 425,50 лв. и услуги за 2 080,00 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите за годината са в размер на 22 000,00 лв.Изпълнението на приходите към 31.12. 2014 г. е 128%.

            За заплати е направен разход за 523 065,00 лв. по трудови правоотношения.  Процентното изпълнение за заплати  е   105%  бюджет 500 000,00 лв. Преразхода по параграфа е компенсиран със средства от собствени приходи.

            За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 45 958,00 лв.,  като са изплатени обезщетения по КТ  за 33 672,00 лв. и за СБКО 10 177,00 лв.  и 2 109,00 лв. за извънтрудови правоотношения. За обезщетения на персонала  изплатени 29 144,00 лв., финансирани по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”.

            За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 109 998лв. от тях: 57 934,00 лв. за ДОО, 17 436,00 лв за УПФ, 25 238,00 лв за ЗО, 9 390,00 лв. за ДЗПО.  При бюджет 110 500,00 лв. за осигуровки изпълнението е 99,55 %.

            За издръжка са изразходвани 148 001,00 лв.като процентното изпълнение за издръжка е 95% при бюджет от 156515,00 лв. Изразходваните средства са за: учебни разходи-3 192 лв., материали-13 884лв., разходи за вода , ТЕЦ ,Ел.енергия – 91 177лв., външни услуги -27 027лв., за текущи ремонти-3 834 лв., командировки-2 719 лв., застрах. уч.автом.-1 091 лв., други финансови услуги-253 лв., храна-303 лв., лихви и глоби-112 лв., лекарства-134 лв. и раб.облекло-4 275 лв.

Платени са данъци за 4 732 лв. при бюджет 6000лв. изпълнението е 79%.

            За стипендии са изразходвани 32 887 лв. като изпълнението е 94%  при утвърден бюджет 34 911 лв.                       

            Изпълнение на бюджета на училището за периода – изразходвани  869 199 лв., което е 104,35 % от утвърденият бюджет от 832 959 лв.

 

            Съгласно РМС № 221 от 23.04.2014 г. от  националните програми на МОН Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен работи по  следните национални програми:

  • НП „Квалификация на педагогическите специалисти” – получено финансиране от 1 204,41 лв. Направени са разходи за заплати – 986,86 лв. и за осигуровки – 218,09 лв.
  • НП „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час” – изплатени 1 425 лв. за възнаграждения и 315 лв. за осигуровки.
  • НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” – за нощувки, дневни и храна на учениците за участие в националния кръг на олимпиадата по Техническо чертане са изразходвани 900 лв.

 

  • Компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от ЗНП, съгласно чл. 54 от ПМС № 3 / 15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България – изплатени 1 801 лв.

 

  •  
  • За провеждането на регионален кръг от Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, финансирано от МОН, сме получили 2 940 лв., като от тях са усвоени за храна на участниците 303 лв., за учебни разходи – 583 лв., за материали – 103 лв., за гориво – 172 лв. и за услуги ( нощувка и храна в хотел на състезателите ) – 1 779 лв.  

 

            Гимназията работи по проект BG051PO001-4.2.05-0001 ”Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”- УСПЕХ  с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейски социален фонд. Направени са разходи  за възнаграждение на стойност  12 497 лв. и осигуровки за работодател за 2 741 лв., учебни разходи за 1 159лв., канцеларски и др.материали за 4 074 лв., масло за ДВГ – 15 лв и  услуги за 3 337лв., командировка за 430,65 лв. Остатък в края на периода – 5 626 лв. По проекта сме получили финансиране в размер на  26 664 лв.

            За  допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал, съгласно НАРЕДБА № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета са изплатени 12 361 лв. за възнаграждения и 2 731 лв.за осигуровки.

По проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд, сме получили финансиране в размер на 52 102,00 лв. От тях са изразходвани 6 976 лв. за възнаграждения, 2 158,00 лв. за осигуровки, възнаграждения по извънтрудови правоотношения - 9 160 лв.и 32 700 лв за стипендии на учениците.

През 2014 година гимназията реализира проекти за мобилности,  финансирани от Секторна програма ”Леонардо Да Винчи”, Програма „Учене през целия живот”  и стартира дейности по мобилност, по програма „Еразъм+” / период на изпълнение 2014-2016 година/, за които е има валутна банкова сметка в евро. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е  72 876 лв. Получено е финансиране за 11 422,22 лв.по проекта за Германия и за проекта за Словения е получено финансиране в размер на 169 343,58 лв. Направени са разходи за извънтрудови възнаграждения -11 261лв., за осигуровки  работодател-1 241лв ,  медикаменти  за 70,47лв., учебни разходиди за 709,80 лв., пребиваване и издръжка за 59 332 лв., дневни пари за командировка в чужбина за 19 774 лв., застраховка – 409 лв. Наличността по валутната сметка в края на годината е  160 861 лв.

 

 

 

 

14.01.2015 г.                                          Изготвил:   ...................................

Гр. Плевен                                                     Емилия Шопова, гл.счетоводител: 

 

                                                                                   

 

   Директор: ................................

                      инж.Наско Найденов

Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •