Професионална гимназия по транспорт - Делегиран бюджет - изпълнение към 30.09.2016 г.
Вторник, 27.06.2017, 22:03 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 388
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет - изпълнение към 30.09.2016 г.


ИНФОРМАЦИЯ 
За изпълнението на делегирания бюджет
на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град  Плевен
към 30.09.2016 г.
 
В изпълнение на чл. 53 от  ПМС № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. информираме общото събраниe на училището за изпълнението на делегирания бюджет на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен към 30.09.2016 год.
 
Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед  № РД 09-331/ 23.03.2016 год. на министъра на образованието и науката, е в размер на 763 576 лв., 27 000 лв. собствени приходи и 27 742 лв. за стипендии на учениците.
Актуализиран е бюджета ни с 7 154 лв., от тях 5 553 лв. е преходен остатък от 2015 г. и 1 601 лв. за транспортни разходи за учители.
Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град Плевен за периода 01.01-30.09.2016 г. отчита следните финансови резултати:
 
  Реализирани собствени приходи за 22 618 лв от: наеми – 15 070 лв., такси общежитие – 6 590 лв. и за проведени процедури за валидиране професионални знания, умения и компетентности по професия „Техник по транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“ – 958 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите за годината са в размер на 27 000 лв. Изпълнението на собствените приходи  към 30.09. 2016 г. е 84 %.
 
През периода  са направени следните разходи :  
 
За заплати на работещите по трудови правоотношения са изразходвани 373 428 лв. Процентното изпълнение за заплати  е  73 %  при бюджет 510 254 лв.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 7 000 лв., от тях 6009 за СБКО и за извънтрудови възнаграждения – 991 лв. При бюджет 24 000 лв. изпълнението е 29 %.
За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 80 890 лв., от тях: 42 265 лв. за ДОО, 12 193 лв. за УПФ, 18 354 лв. за ЗО, 8 078 лв. за ДЗПО.  При бюджет 107 770 лв. за осигуровки от работодател са изразходвани 75 %.
 
За издръжка са изразходвани  55 353 лв., като процентното изпълнение за издръжка е 46 % при бюджет от 121 337 лв. Изразходваните средства са за храна – 58 лв., медикаменти – 110 лв., учебни разходи – 2 200 лв., материали – 5 472 лв., разходи за вода, ТЕЦ, Ел.енергия – 15 929 лв.,  външни услуги – 29 340 лв. (от тях 7 745 лв. за  изготвяне на техническа паспорт, архитектурно заснемане и енергийно обследване на общежитието, 5 520 лв. за изработване на сертификат за общежитието и  7 200 лв. оценка енергийна ефективност на учебна сграда след направен ремонт през 2013 год. по ОП „Регионално развитие”, като финансирането е от бюджета на МОН за 2016 г.), текущ ремонт – 594 лв., командировки – 1 303 лв.,  за  застраховки – 181 лв.,  други финансови услуги – 166 лв.
Платени са данъци и такси за 7 639 лв. – при бюджет 5 000 лв. имаме преразход на средства, което ще наложи да се направи корекция на средствата по §19 Платени данъци и такси за сметка на издръжката.       
За стипендии са изразходвани 19 071 лв., като изпълнението е 67 %  при бюджет  
28 559 лв.
 
За периода 01.01-30.09.2016 год.  извършените разходи на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров“ – град  Плевен са 543 381 лв., което е 71 % спрямо  утвърденият бюджет от 770 730 лв. за годината. 
Съгласно РМС № 271 от 14.04.2016 год. по националните програми за развитие на средното образование, финансирани от бюджета на МОН,  Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – град  Плевен е работила по следните програми:
 
- По Национална програма „Без свободен час в училище” – изплатени  са 986 лв. за възнаграждения на заместващи учители и 218 лв. осигуровки за работодател, лични осигуровки 136 лв. и ДДФЛ за 86 лв.
 
- По НП „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” – изплатени са    за 1 740 лв., от тях  за командировка за участие в националния кръг на олимпиадата – 750 лв., за граждански договори на учителите-ръководители на групи по  „Техническо чертане” – 991 лв. Осигуровки за работодател – 109 лв.
 
Възстановяване на част от извършените разходи за транспорт от местоживеенето в друго населено място до местоработата на лицата от педагогическия персонал, съгласно Наредба № 1 от 23.05.2014 год. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена – изразходвани са 613 лв.
 
Разходите за квалификация на персонала за периода са 1 390 лв., като за непедагогическия персонал са 256 лв., а за педагогическия персонал – 1 134 лв.
 
През 2016 година гимназията реализира проект (с период на изпълнение 2014-2016 година) на тема „Европейският опит на сътрудничество между образование и бизнес – гаранция за устойчиво развитие“, договор номер 2014-1-BG01-KA102-000692,  финансиран по Програма „Еразъм+”, за който има открита валутна банкова сметка. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е 66 376 лв. Към 30.09.2016 год. наличността по валутната сметка е 1 530 лв. Извършено е плащане на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране на групата крайни ползватели и придружаващи лица от поток 2 с период на мобилност от 20.03.2016 г. до 09.04.2016 г. за 39 116 лв. и са платени 9 898 лв. за автобусен превоз на фирмата-превозвач. Изплатени са дневни пари на 20-те ученици и 2-те придружаващи лица в размер на 22 854 лв. Разходите за мониторинг по време на мобилността са 2 875 лв.  Направени са разходи за материали на стойност от 330 лв., за учебни разходи – 384 лв. и застраховка на учениците и придружаващите лица за 492 лв. Поради недостиг на средства са изразходвани бюджетни средства в размер на 11 104 лв., които ще бъдат възстановени от Програма „Еразъм+” след отчитане на проекта. 
 
 
12.10.2016 г.                                                                                                                                                     Изготвил: Емилия Шопова,
 гр. Плевен                                                                                                                                                                       гл.счетоводител        
       
 
                                                                                                                                                                             инж. Наско Найденов,
                                                                                                                                                                                     директор
Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •