Професионална гимназия по транспорт - Делегиран бюджет-изпълнение към 30.09.2015 г.
Вторник, 27.06.2017, 22:17 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 388
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет-изпълнение към 30.09.2015 г.


 

Професионална гимназия по транспорт  “ Проф. Цветан Лазаров” 

     град Плевен, ж.к. «Сторгозия»  №100, тел.: 064 680  806 -  канцелария,

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
За изпълнението на делегирания бюджет
На Професионална гимназия по транспорт „Проф.Цветан Лазаров” – гр.  Плевен
 към 30.09.2015 год.
 
 
В изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. информирам Общото събраниe за направените приходи и разходи по делегирания бюджет на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен към 30.09.2015 г.
Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед  № РД 09-339/23.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, е в размер на 735 208,00 лв.  и 20 000,00 лв.  от собствени приходи. Получен е и преходен остатък за 2014 год. в размер на  31 732  лв. съгласно писмо на МОН  № 9107-128  от 19.05.2015 г.
Професионална гимназия по транспорт  „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен за периода 01.01-30.09.2015 г. отчита следните финансови резултати:  
Реализирани собствени приходи за 20 996,50 лв. от: наеми – 13 505 лв. и такси общежитие – 7 491,50 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите  за годината са в размер на 20 000 лв. Изпълнението на собствените приходи към 30.09. 2015 г. е 105%.
Направена е актуализация на приходите в делегирани бюджети на МОН  с 5 000 лв.и общият размер за годината е 25 000 лв.
За  заплати на работещите по трудови правоотношения е направен разход за 349722 лв. Процентното изпълнение за заплати  е  74 %  при бюджет 475 000 лв.
За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 21 979 лв., от тях за СБКО – 6 172лв. и  8 679 лв. за лица, наети на извънтрудови правоотношения. За обезщетения по КТ на пенсионирани лица са изплатени 7 128 лв. При бюджет 14 400 лв. изпълнението е 103%. Разходът за изплатеното обезщетение по КТ е за сметка на Национална програма на МОН  „Оптимизация на училищната мрежа”-2015 год . и не е включен в процента за изчисление на други възнаграждения на персонала.
За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 76 178 лв., от тях: 39 733 лв. за ДОО, 11 777 лв за УПФ, 17 563 лв за ЗО, 7 105 лв. за ДЗПО. При бюджет 102 000 лв. за осигуровки изпълнението е 75%.
За издръжка са изразходвани 43 334 лв., като изпълнението за издръжка е 27% при бюджет от 158 861 лв. Изразходваните средства са за: храна – 439 лв., за  учебни разходи – 6 742 лв., материали – 6 718 лв., разходи за вода, ТЕЦ и  ел.енергия – 18 291 лв., външни услуги – 8 727 лв., за текущи ремонти – 307 лв., командировки – 1 207 лв., застраховки – 588 лв., други финансови услуги – 315 лв.
Платени са данъци и такси за 4 859лв., при бюджет 6 000 лв. изпълнението е 81%.
За стипендии са изразходвани 20 289 лв., като изпълнението е 66%  при бюджет 30639 лв.
Изпълнение на делегирания  бюджет на училището за периода 01.01-30.09.2015 год. е  516 445 лв., което е 67 %  спрямо  утвърденият бюджет от 766 940 лв.
Съгласно РМС № 221 от 23.04.2014 г. и РМС № 299 от 05.05.2015 год. по националните програми на МОН  Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен работи по следните национални програми:
- Национална програма  „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час” – изплатени  са 981 лв. за възнаграждения на заместващи учители;
- НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” –  изразходвани са 7 150 лв., от тях за учебни материали – 833 лв., командировки за участие в състезание – 796,92 лв. и услуги – 20 лв. Изплатени са и суми по граждански договори на учители-ръководители на групи по „Техническо чертане” в размер на 4 954 лв. и осигуровки за работодател за 546 лв. 
По НП „Ученически национални състезания и международни олимпиади” за провеждането на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, м. април 2015 год., е получено финансиране в размер на 5 460 лв., от тях са изразходвани: за храна – 439  лв., учебни разходи за 4 045 лв., материали – 568 лв., масло за ДВГ – 11  лв. и  услуги за 397 лв. 
- Компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от ЗНП, съгласно  ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. са изплатени  802 лв.
По проект BG051PO001-4.2.05-0001 ”Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейски социален фонд са извършени разходи по проекта за: материали – 1 497,36 лв., за учебни материали – 846 лв.  Изплатени са и възнаграждения на ръководителите на ИИД за 6 518 лв. и са начислени осигуровки за работодател за 1 436 лв. Сумата от преходният остатък на 2014 г. е 5 627 лв. и средствата са усвоени през тази година. Получено е финансиране за 4671 лв.
По проект BG051PO001 - 3.3.07-0001 „Ученически практики”, финансиран по ОП „Развитие на   човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд, не сме получили финансиране , а са направени разходи от бюджетни средства в размер на 9935лв. От тях са изразходвани 3648 лв. за трудови възнаграждения, 5016лв. за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и 1271 лв. за осигуровки работодател.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
През 2015 година гимназията реализира проект (с период на изпълнение 2014 – 2016 година), договор номер-2014-1-BG01-KA102-000692 на тема „Европейският опит на сътрудничество между образование и бизнес – гаранция за устойчиво развитие“,  финансиран по Програма „Еразъм+”, за който има открита валутна банкова сметка в евро. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е  160 861,00 лв. Към 30.09.2015 г. наличността по валутната сметка е 66 284,94 лв. Извършено е плащане на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране на групата крайни ползватели и придружаващи лица от поток 1 с период на мобилност от 22.03.2015 г. до 11.04.2015 г. за 39 116,00 лв и са платени 7 214,80 лв за автобусен превоз на фирмата – превозвач. Изплатени са дневни пари на 20-те ученици и 2-те придружаващи лица в размер на 25 136,32 лв. Направени са разходи за работно облекло на стойност от 356,90 лв. и застраховка за 559,23 лв. На лицата, провели предварителната подготовка на учениците са изплатени 705 лв. за извънтрудови възнаграждения  и осигуровки за работодател 77 лв., от тях за ДОО – 43 лв., ЗО – 25 лв.и ДЗПО – 9 лв.
 За групата крайни ползватели – 10 на брой учители и служители с период на мобилност 05.07-19.07.2015 год. в гр. Копер, Словения, е платено на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране  24 644 лв., за транспорт – 5 300 лв. на транспортната фирма – превозвач.Изплатено и извънтрудово възнаграждение за езикова подготовка в размер на 493лв. и осигуровки работодател за 54,39лв., от тях за ДОО -26,27лв., за ЗО – 17,76лв., за ДЗПО – 10,36лв.
От успешно реализиран през 2014 год. проект  договор № 2013-1-BG1-LEO03-08797: „Европейски образователни стандарти в областта на интелигентните транспортни системи и на управлението на мобилността” в гр. Лайпциг, Германия, финансиран по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, сме получили окончателно финансиране за 10 531 лв., като са доизплатени 1 443,40 лв. за дневни пари на крайните ползватели.

 

13.10.2015 г.                                                                                                    

 Изготвил:Емилия Шопова,              гл.счетоводител               

               

                инж.Наско Найденов,                       директор

 

 

            

Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •