Професионална гимназия по транспорт - Делегиран бюджет-изпълнение към 30.06.2015 год.
Четвъртък, 29.06.2017, 08:21 Добре дошли Гост | RSS
Професионална гимназия по транспорт
"Проф. Цветан Лазаров"
Сайт меню
Нашата анкета
Защо ходиш на училище?
Общо отговори: 389
Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Вход във форума

Делегиран бюджет-изпълнение към 30.06.2015 год.


       Професионална гимназия по транспорт  “ Проф. Цветан Лазаров” 

     град Плевен, ж.к. «Сторгозия»  №100, тел.: 064 680  806 -  канцелария,

                                                                                           

ИНФОРМАЦИЯ

За изпълнението на делегирания бюджет

На ПГ по транспорт „Проф.Цветан Лазаров” – гр.  Плевен

 към 30.06.2015 год.

 

          В изпълнение на ПМС № 8 от 16.01.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. информирам Общото събраниe за направените разходи и приходи по делегираният бюджет на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен към 30.06.2015 г.

            Утвърденият бюджет на училището, съгласно заповед  № РД 09-339/23.03.2015 г. на министъра на образованието и науката, е в размер на 735 208,00 лв.  и 20 000,00 лв.  от собствени приходи. Получен е и преходен остатък за 2014 год. в размер на  31 732  лв. съгласно писмо на МОН  № 9107-128  от 19.05.2015 г.

Професионална гимназия по транспорт  „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен за периода 01.01-30.06.2015 г. отчита следните финансови резултати: 

            Реализирани собствени приходи за 16 571,50 лв. от: наеми – 9895 лв., такси общежитие – 6676,50 лв. Съгласно утвърденият бюджет приходите  за годината са в размер на 20 000 лв. Изпълнението на собствените приходи към 30.06. 2015 г. е 83%.

            За  заплати на работещите по трудови правоотношения е направен разход за 225 671 лв. Процентното изпълнение за заплати  е  47,50 %  при бюджет 475 000 лв.

            За други възнаграждения и плащания на персонала са изразходвани 19 600,46 лв., от тях за СБКО – 4724,72лв. и  7963,82 лв. за лица, наети на извънтрудови правоотношения. За обезщетения по КТ на пенсионирани лица са изплатени 6 911,92 лв. При бюджет 14 400 лв. изпълнението е 136%. Преразходът е от изплатеното обезщетение по КТ , което е за сметка на бюджета и ще бъде  възстановено по Национална програма на МОН  „Оптимизация на училищната мрежа” 2015 год.

            За задължителни осигурителни вноски от работодател са изразходвани 49 371 лв., от тях: 25 818 лв. за ДОО, 7 493лв за УПФ, 11 480 лв за ЗО, 4 580 лв. за ДЗПО. При бюджет 102 000 лв. за осигуровки изпълнението е 48%.

            За издръжка са изразходвани 31 268 лв., като изпълнението за издръжка е 24% при бюджет от 129 153 лв. Изразходваните средства са за: храна – 439 лв., за  учебни разходи – 6 295 лв., материали – 4 533 лв., разходи за вода , ТЕЦ , Ел.енергия – 11 696 лв., външни услуги – 5768 лв., за текущи ремонти – 257 лв., командировки – 1377 лв., застраховки – 588 лв., други финансови услуги – 315 лв.

Платени са данъци и такси за 4 800лв., при бюджет 6 000 лв. изпълнението е 80%.

            За стипендии са изразходвани 18 489 лв., като изпълнението е 65%  при бюджет 28 615 лв.                      

            Изпълнение на делегирания  бюджет на училището за периода 01.01-30.06.2015 год. – изразходвани  349 200 лв., което е 47,50 %  спрямо  утвърденият бюджет от 735 208 лв.

            Съгласно РМС № 221 от 23.04.2014 г. и РМС № 299 от 05.05.2015 год. по националните програми на МОН  Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Плевен работи по следните национални програми:

- Национална програма  „На училище без отсъствие”, мярка „Без свободен час” – изплатени  са 947 лв. за възнаграждения на заместващи учители;

- НП „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади” –  изразходвани са 7150 лв., от тях за учебни материали – 833 лв., командировки за участие в състезание – 796,92 лв. и услуги – 20 лв. Изплатени са и суми по граждански договори на учители-ръководители на групи по „Техническо чертане” в размер на 4 954 лв. и осигуровки за работодател за 546 лв.

Компенсиране на част от превозните разноски на педагогическия персонал по чл. 40в от ЗНП, съгласно  ПМС № 8 от 16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г. – изплатени  са 619 лв.

По НП „Ученически национални състезания и международни олимпиади” за провеждането на Националното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС”, м. април 2015 год., е получено финансиране в размер на 5 460 лв., от тях са изразходвани: за храна – 439  лв., учебни разходи за 4 045 лв., материали – 568 лв., масло за ДВГ – 11  лв. и  услуги за 397 лв.

            Гимназията работи по проект BG051PO001-4.2.05-0001 ”Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” – УСПЕХ   с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинасирана от Европейски социален фонд. Извършените  разходи по проекта са за: материали – 1 497,36 лв., за учебни материали – 846 лв.  Изплатени са и възнаграждения на ръководителите на ИИД за 6518 лв. и са начислени осигуровки за работодател за 1 436лв. Сумата от преходният остатък на 2014 г. е 5 627 лв. и средствата са усвоени през тази година. Получено е финансиране за 2 352 лв. и дофинансиране от бюджета за 2 318 лв., които ще бъдат възстановени от проекта.

През 2015 година гимназията реализира проект (с период на изпълнение 2014 – 2016 година), договор номер-2014-1-BG01-KA102-000692 на тема „Европейският опит на сътрудничество между образование и бизнес – гаранция за устойчиво развитие“,  финансиран по Програма „Еразъм+”, за който има открита валутна банкова сметка в евро. Наличността в началото  на годината по валутната сметка е  160 861,00 лв. Към 30.06.2015 г. наличността по валутната сметка е 66 834,19 лв. Извършено е плащане на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране на групата крайни ползватели и придружаващи лица от поток 1 с период на мобилност от 22.03.2015 г. до 11.04.2015 г. за 39 116,00 лв и са платени 7 214,80 лв за автобусен превоз на фирмата – превозвач. Изплатени са дневни пари на 20-те ученици и 2-те придружаващи лица в размер на 25 136,32 лв. Направени са разходи за работно облекло на стойност от 356,90 лв. и застраховка за 559,23 лв. На лицата, провели предварителната подготовка на учениците са изплатени 705 лв. за извънтрудови възнаграждения  и осигуровки за работодател 77 лв., от тях за ДОО – 43 лв., ЗО – 25 лв.и ДЗПО – 9 лв.

 За групата крайни ползватели – 10 на брой учители и служители с период на мобилност 05.07-19.07.2015 год. в гр. Копер, Словения, е платено на партньорската организация в Словения за издръжка, настаняване, локален транспорт и администриране  24 644 лв., за транспорт – 5 300 лв. на транспортната фирма – превозвач.

От успешно реализиран през 2014 год. проект  договор № 2013-1-BG1-LEO03-08797: „Европейски образователни стандарти в областта на интелигентните транспортни системи и на управлението на мобилността” в гр. Лайпциг, Германия, финансиран по Секторна програма „Леонардо да Винчи”, сме получили окончателно финансиране за 10 531 лв., като са доизплатени 1 443,40 лв. за дневни пари на крайните ползватели.

 

 

03.07.2015 г.

гр.Плевен                                                      

 

Изготвил:Емилия Шопова, гл.счетоводител               Инж.Наско Найденов:

                                                                                                     ДИРЕКТОР

 

           

                                                           

 

 

                                                                                   

 

 

Търси
Календар
«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Приятели на сайта
  •